ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง : "สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ร่วมรณรงค์ให้เกษตรกรลดการเผาในพื้นที่การเกษตร"

เมนู

Link หน่วยงานต่างๆ

เกษตรอำเภอสะเมิง   
นายบุญศรี พาลมูล
เกษตรอำเภอสะเมิง


เรื่องน่ารู้

เรียนรู้ระบบการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบใหม่ MRCF system

วิธีการทำงานในพื้นที่ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร MRCF

การประยุกต์ใช้ GIS เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่

ประโยชน์ของสตรอเบอรี่่
ข้อมูลการผลิตสตรอเบอรี่ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
“กระเทียม” สมุนไพรมหัศจรรย์
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย ของฝากอำเภอสะเมิง
เมี่ยง อาหารว่างสมุนไพร
ผลไม้คลายร้อนที่เหมาะแก่การรับประทานในฤดูที่มีอากาศร้อน
กาแฟอีกหนึ่งของดีของอำเภอสะเมิง
6 เรื่องดี ๆ จากสตรอเบอรี่

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557
นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง และมีการประชุมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปลูกสตรอเบอรี่
งานแถลงข่าวการจัดงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2557
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี2556/57 ชี้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม แปลงเกษตรกร
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบผู้ประสบภัยธรรมชาติ พร้อมกับชี้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม แปลงเกษตรกร