ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง : "สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ร่วมรณรงค์ให้เกษตรกรลดการเผาในพื้นที่การเกษตร"

เมนู

Link หน่วยงานต่างๆ

เกษตรอำเภอสะเมิง   
นายบุญศรี พาลมูล
เกษตรอำเภอสะเมิง


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เรื่องน่ารู้

โครงการส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรี่อย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบการส่งเสริม MRCF

เรียนรู้ระบบการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบใหม่ MRCF system

วิธีการทำงานในพื้นที่ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร MRCF

การประยุกต์ใช้ GIS เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่

ประโยชน์ของสตรอเบอรี่่
ข้อมูลการผลิตสตรอเบอรี่ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
“กระเทียม” สมุนไพรมหัศจรรย์
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย ของฝากอำเภอสะเมิง
เมี่ยง อาหารว่างสมุนไพร
ผลไม้คลายร้อนที่เหมาะแก่การรับประทานในฤดูที่มีอากาศร้อน
กาแฟอีกหนึ่งของดีของอำเภอสะเมิง
6 เรื่องดี ๆ จากสตรอเบอรี่

ภาพกิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำสะเมิงเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557       

สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง จัดอบรมสร้างเครือข่ายลดการเผาในพื้นที่การเกษตร
ประมวลภาพงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557
นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง และมีการประชุมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปลูกสตรอเบอรี่
งานแถลงข่าวการจัดงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2557
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี2556/57 ชี้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม แปลงเกษตรกร
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบผู้ประสบภัยธรรมชาติ พร้อมกับชี้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม แปลงเกษตรกร