ข่าวประชาสัมพันธ์

โรคไหม้ข้าว
โรคขอบใบแห้ง
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Brown planthopper)
หนอนห่อใบข้าว
รู้จักการกำจัด "หอยเชอรี่"
โรคแอนแทรคโนสในพริก
โรคไหม้ข้าว
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
การกำจัดภาชนะบรรจุสารเคมี
การเกิดพิษของสารกำจัดวัชพืช และการปฐมพยาบาล